RODO

Administratorem Państwa danych jest firma KOMTUR s.c. (15-760 Białystok, ul. Szeroka 36).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:

 • wykonania zamówionych usług,
 • dostarczenia zamówionych towarów,
 • wystawienia faktury,
 • prawidłowego wykonania obowiązków rachunkowo-podatkowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji w/w celów.

Dostęp do Państwa danych mają:

 • nasi pracownicy,
 • pracownicy obsługującego nas Biura Rachunkowego,
 • pracownicy serwisów producentów oprogramowania (w przypadku konieczności diagnostyki/naprawy bazy danych).

Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy dotyczące rachunkowości.

Przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych.

Państwa dane nie będą:

 • wykorzystywane do profilowania,
 • wykorzystywane w celach niezwiązanych z zamówionymi usługami/towarami,
 • przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.

Opis techniczny:

 • pomoc zdalna realizowana jest za pomocą komercyjnego oprogramowania AnyDesk (serwery pośredniczące na terenie UE, szyfrowane połączenia),
 • przenoszenie danych odbywa się w formie zaszyfrowanej,
 • na naszych komputerach Państwa dane przechowywane są w zaszyfrowanym kontenerze (realizujemy to za pomocą specjalistycznego oprogramowania),
 • po zakończeniu pracy z Państwa danymi są one niezwłocznie kasowane w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie.